Indtast en kode

Her skal du indtaste en kode og gætte en gåde for at komme videre i historien. 

Koden til lågen er 1234 og gåden løsning er enten: "et ur", "uret" eller blot "ur". Afprøv historien herunder og prøv også at taste forkerte koder/løsninger.

Download og upload historien til Twine: LINK

Her er historiens Twine-map:

Først laver du startpassagen: Foran lågen. Udfyld den med denne tekst:

Du står nu foran den høje metallåge. På muren til venstre for lågen, hænger en digital konsol. Man skal indtaste koden til lågen for at åbne.


[[indtast kode->konsol1]]

Redigér nu passagen: konsol1. Udfyld den med denne tekst:

(set: $tastkode to (prompt: "Indtast kode",""))

(if: $tastkode is "1234")[Sådan! Det var den rigtige kode!


[[Gå gennem porten->gåde1]]]

(else:)[$tastkode er ikke den rigtige kode!


[[Tilbage->Foran lågen]]]

Rediger nu passagen: gåde1. Indsæt denne tekst :

(set: $tastkode to (prompt: "Du skal svare på denne gåde!


Hvad er det der går og går men kommer ingen vegne?",""))

(if: $tastkode is "ur" or "et ur" or "uret")[Sådan! Det var den rigtige kode!


[[Gå videre ud i verden->verden]]]

(else:)[$tastkode er ikke gådens løsning!


[[Prøv igen->gåde1]]

[[Drop det!->Foran lågen]]]

Rediger nu passagen: verden. Indsæt denne tekst: 

Historien er ikke længere!

[[Start forfra->Foran lågen]]