Indtast en kode

Her skal du indtaste en kode og gætte en gåde for at komme videre i historien.

Koden til lågen er 1234 og gåden løsning er enten: "et ur", "uret" eller blot "ur". Afprøv historien herunder og prøv også at taste forkerte koder/løsninger.

Download og upload historien til Twine: LINK

Her er historiens Twine-map:

Først laver du startpassagen: Foran lågen. Udfyld den med denne tekst:

Du står nu foran den høje metallåge. På muren til venstre for lågen, hænger en digital konsol. Man skal indtaste koden til lågen for at åbne.


[[indtast kode->konsol1]]

Redigér nu passagen: konsol1. Udfyld den med denne tekst:

(set: $tastkode to (prompt: "Indtast kode",""))

(if: $tastkode is "1234")[Sådan! Det var den rigtige kode!


[[Gå gennem porten->gåde1]]]

(else:)[$tastkode er ikke den rigtige kode!


[[Tilbage->Foran lågen]]]

 1. I første linje opretter vi en variabel: tastkode. Vi sætter variablen til det brugeren indtaster i prompten. Prompten er bare en boks der kommer frem på skærmen med et felt til at indtaste tekst/tal.

 2. I anden linje står der: Hvis(if) variablen tastkode er 1234 (dvs. brugeren tastede 1234) så er koden rigtig. Derfor skal man have vist linket til passagen: gåde1

 3. ELLERS (else) - altså hvis koden som brugeren indtastede ikke er 1234, så får man at vide at den kode man indtastede ($taskode) ikke er den rigtige kode!
  Man får derfor vist linket tilbage til passagen: Foran lågen.

Rediger nu passagen: gåde1. Indsæt denne tekst :

(set: $tastkode to (prompt: "Du skal svare på denne gåde!


Hvad er det der går og går men kommer ingen vegne?",""))

(if: $tastkode is "ur" or "et ur" or "uret")[Sådan! Det var den rigtige kode!


[[Gå videre ud i verden->verden]]]

(else:)[$tastkode er ikke gådens løsning!


[[Prøv igen->gåde1]]

[[Drop det!->Foran lågen]]]

 1. I første linje sætter vi tastkode variablen til en ny prompt, hvor brugeren skal svare på en gåde.

 2. I den første hvis (if) betingelse står der: (if: $tastkode is "ur" or "et ur" or "uret")[Sådan! Det var den rigtige kode!
  Her kan den rigtige kode være 3 ord: enten "ur" eller "et ur" eller "uret". Taster man en af de 3 ord er gåden gættet, og man får vist linket til passagen: verden

 3. ELLERS (else: ) - altså hvis det indtastede ord ikke var en af de 3 muligheder - så får man at vide, at den kode man tastede ($tastkode) ikke er gådens løsning.
  Man får derfor vist 2 links til passagerne: gåde1 og Foran lågen.

Rediger nu passagen: verden. Indsæt denne tekst:

Historien er ikke længere!

[[Start forfra->Foran lågen]]

Test dit program

Når du skal teste et program med variabler, skal du klikke på det lille "test ikon" i nederste højre hjørne, der hvor du redigerer dit Twine map.

Her kan du holde øje med din variabler efterhånden som handlingen udspiller sig: