Tilfældighed

Her kæmper du mod en trold. Trolden angriber dig, og der er kun 1/3 chanche for at du undviger og dræber trolden. Hvis du ikke undviger angrebet mister du liv!

Afprøv historien her:

Download og upload historien til Twine: LINK

Her er historiens Twine-map:

Først laver du startpassagen: Variabler. Udfyld den med denne tekst:

(set: $liv to 40)

(set: $trolddød to false)

(display: "Kampen")

Der er to variabler: liv og trolddød.

 1. Liv bliver sat til tallet 40 (man har 40 liv).

 2. Trolddød bliver sat til "false" (falsk), hvilket betyder at trolden ikke er død endnu.

Til sidst skal passagen: Kampen vises.

Opret nu passagen: Kampen. Udfyld den med denne tekst:

(if: $trolddød is false)[Trolden går til angreb.... Du har $liv liv tilbage. Hvad gør du?]

(if: $trolddød is true)[Trolden ligger død på jorden! Du vandt!]


(if: $trolddød is false)[

[[Kæmp]]

[[Flygt]]

]


(if: $trolddød is true)[

[[Fortsæt eventyret]]

]

 1. (if: $trolddød is false)[Trolden går til angreb.... Du har $liv liv tilbage. Hvad gør du?]
  Så længe trolden er levende (trolddød er falsk), så skal den efterfølgende tekst vises. I teksten bliver variablen liv vist ($liv), så man kan se hvor meget liv man har tilbage.

 2. (if: $trolddød is true)[Trolden ligger død på jorden! Du vandt!]
  Hvis trolden er død (trolddød er sand), så skal den efterfølgende tekst vises i stedet for.

 3. (if: $trolddød is false)[
  [[Kæmp]]
  [[Flygt]]
  ]
  Hvis trolden ikke er død, skal man kunne vælge at gå til passagerne "Kæmp" eller "Flygt"

 4. (if: $trolddød is true)[
  [[Fortsæt eventyret]]
  ]
  Hvis trolden derimod er død, skal man kun kunne gå til passagen: "Fortsæt eventyret"

Rediger nu passagen: Flygt. Indsæt denne tekst :

KYLLING!

[[Tilbage->Kampen]]

Rediger nu passagen: Fortsæt eventyret. Indsæt denne tekst:

Eventyret er slut


[[Start igen->Variabler]]

Rediger nu passagen: Kæmp. Indsæt denne tekst:

(set: $terning to (random: 1,4))

(if: $terning is 1)[(set: $liv to $liv-10)Du blev ramt i skulderen! Du mister 10 liv]

(if: $terning is 2 or 3)[(set: $liv to $liv-10)Du blev ramt i maven! Du mister 10 liv]

(if: $terning > 3)[Du undviger og rammer trolden i hjertet med dit sværd. (set: $trolddød to true)]


(if: $liv <1)[Du er død! [[Start forfra->Variabler]]]

(if: $liv >0)[[[Tilbage->Kampen]]]

Først laver vi en ny variabel: Terning. Den tildeler vi en tilfældig (random) værdi fra 1 til 4. Vi simulerer altså en 4-sidet terning. Du kan selv sætte variablen til 1-6, hvis der skal simuleres kast med en rigtig terning.

Så kommer der 3 if betingelser, der har med terningen at gøre:

 1. Hvis terning variablen blev 1, skal man miste 10 liv (set: $liv to liv-10). Du blev ramt i skulderen!

 2. Hvis terning variablen blev 2 ELLER 3, bliver man ramt i maven og mister også 10 liv.

 3. Hvis terning variablen blev større end 3, undgår du angrebet og dræber trolden.

Til sidst er der 2 if betingelser, der holder øje med, om du har mere liv eller er dør.

 1. Hvis liv variablen er mindre en 1, så er man død. Du får vist et link passagen "Variabler", så alle variabler nulstilles og du kan starte helt forfra.

 2. Hvis liv variablen er større end 0, så har du mere liv tilbage og kan kæmpe videre. Du får derfor vist linket til passagen: "Kampen"


Test dit program

Når du skal teste et program med variabler, skal du klikke på det lille "test ikon" i nederste højre hjørne, der hvor du redigerer dit Twine map.

Her kan du holde øje med din variabler efterhånden som handlingen udspiller sig: