Tilfældighed

Her kæmper du mod en trold. Trolden angriber dig, og der er kun 1/3 chanche for at du undviger og dræber trolden. Hvis du ikke undviger angrebet mister du liv!

Afprøv historien her:

Download og upload historien til Twine: LINK

Her er historiens Twine-map:

Først laver du startpassagen: Variabler. Udfyld den med denne tekst:

(set: $liv to 40)

(set: $trolddød to false)

(display: "Kampen")

Der er to variabler: liv og trolddød.

Til sidst skal passagen: Kampen vises.

Opret nu passagen: Kampen. Udfyld den med denne tekst:

(if: $trolddød is false)[Trolden går til angreb.... Du har $liv liv tilbage. Hvad gør du?]

(if: $trolddød is true)[Trolden ligger død på jorden! Du vandt!]


(if: $trolddød is false)[

[[Kæmp]]

[[Flygt]]

]


(if: $trolddød is true)[

[[Fortsæt eventyret]]

]

Rediger nu passagen: Flygt. Indsæt denne tekst :

KYLLING!

[[Tilbage->Kampen]] 

Rediger nu passagen: Fortsæt eventyret. Indsæt denne tekst:

Eventyret er slut


[[Start igen->Variabler]] 

Rediger nu passagen: Kæmp. Indsæt denne tekst:

(set: $terning to (random: 1,4))

(if: $terning is 1)[(set: $liv to $liv-10)Du blev ramt i skulderen! Du mister 10 liv]

(if: $terning is 2 or 3)[(set: $liv to $liv-10)Du blev ramt i maven! Du mister 10 liv]

(if: $terning > 3)[Du undviger og rammer trolden i hjertet med dit sværd. (set: $trolddød to true)]


(if: $liv <1)[Du er død! [[Start forfra->Variabler]]]

(if: $liv >0)[[[Tilbage->Kampen]]] 

Først laver vi en ny variabel: Terning. Den tildeler vi en tilfældig (random) værdi fra 1 til 4. Vi simulerer altså en 4-sidet terning. Du kan selv sætte variablen til 1-6, hvis der skal simuleres kast med en rigtig terning.

Så kommer der 3 if betingelser, der har med terningen at gøre:

Til sidst er der 2 if betingelser, der holder øje med, om du har mere liv eller er dør.